احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام عسکری

آنچه در باب فقه آل محمد صلی الله علیه و آله از حضرت عسکری علیهالسلام باقی مانده بسیار اندک است؛ چرا که از یک سو مدت امامت حضرت نسبت به ائمهی دیگر کمتر است و از سوی دیگر در همین زمان اندک حضرتش اکثر عمر خویش را در حبس و زندان یا در محاصرهی نظامی کامل به سر میبردند و هیچ مجالی برای بیان فقه نداشتند و آنچه هم اکنون از ایشان در زمینهی فقه مانده، واژگانی است که اکثر آنها را حضرت در پاسخ به نامههای سائلان بیان کرده است. در کتاب حیاه الامام العسکری (ع) شصت و چهار حدیث فقهی در همهی ابواب فقهی از حضرت نقل شده است که میشود آنها را بدین ترتیب دستهبندی نمود. باب طهارت، دو حدیث؛ باب نماز، سه حدیث؛ باب صوم، پنج حدیث؛ باب خمس، دو حدیث؛ باب حج، سه حدیث؛ باب نکاح و طلاق، سه حدیث؛ باب قضاوت، نه حدیث؛ باب وصیت، یازده حدیث؛ باب وقف، یک حدیث؛ باب ارث، سه حدیث؛ باب معیشت، سیزده حدیث؛ باب احکام میت، دو حدیث؛ باب اولاد، یک حدیث. [ صفحه ۲۰۳]
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *