اخلاق و فضائل

اراده استوار امام عسکری

یکی از ویژگیهای آشکار حضرت ارادهی قوی و استوار ایشان بود. حکومت بنیعباس همهی توان و امکانات خود را به کار گرفته بود تا حضرت را وارد دستگاه خود کند و ایشان را موافق خود سازد لیکن این تلاشها ناکام ماند و حضرت همچنان بر استقلال خود و دوری از دستگاه عباسیان پافشاری کرد لذا بنیعباس او را تنها نمایندهی جناح مخالف سیاستهای استثمارگرانه و سرکوبگرانه خود میدانستند. امام در برابر تمام جلوههای فریبندهی دستگاه عباسی ایستاد و از فرورفتن در نظام آنان تن زد. ایشان طاعت خدا و آرامش وجدان را بر هر چیز مقدم [ صفحه ۴۰] میداشتند.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *