از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام حسن عسکری (ع) – زچشم پر گهر من خدا خبر دارد

زچشم پر گهر من خدا خبر دارد
زجان پر شرر من خدا خبر دارد

که بود معتمد و ظلم او چگونه شکست
ز کینه بالو و پر من خدا خبر دارد

زهمزمانی با سه خلیفه در شش سال
چه آمده به سر من خدا خبر دارد

زسوز زهر شرر زا چگونه می گذرد
زشام تا سحر من خدا خبر دارد

شرار زهر ستم همچو شمع آبم کرد
زسوزش جگر من خدا خبر دارد

میان این همه دشمن چه ها کند مهدی؟
زغربت پسر من خدا خبر دارد

زبعد من برسد غیبت خدائی او
زصب منتظَر منخدا خبر دارد

سید رضا مؤید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *