اصحاب و شاگردان

اصحاب امام عسکری عثمان بن سعید

این بزرگوار یکی از وکلای امام عسکری است. از سفرای حضرت صاحبالامر علیهالسلام نیز محسوب میشود. در مدح او روایات بسیاری وجود دارد که امام عسکری از او و فرزندش تجلیل کرده است. شیخ طوسی (ره) در کتاب غیبت آورده است که او نخستین سفیر زمان غیبت امام عصر علیهالسلام است که امام علی النقی و امام عسکری علیهماالسلام او را نصب کردهاند و او عثمان بن سعید اسدی است که به جدش نسبت داده شد و عثمان بن سعید عمری نامیده شده است. برخی از شیعیان گویند که امام حسن علیهالسلام فرمود: جمع نمیشود در مورد کسی بین عثمان و ابوعمر؛ پس حضرت کنیت او را تغییر داد و او را عثمان بن سعید العمری خوانده است. وی را عثمان بن سعید عسکری نیز میخوانند چرا که از لشکر سامرا است و به او [ صفحه ۲۱۰] سمان هم گفته میشود. زیرا در ضمن تجارت روغن، با امام ارتباط برقرار میکرد و حقوق شرعی و پیام شیعیان را به استحضار امام میرساند [۳۶۵] . باز در غیبت شیخ آمده است که روزی احمد بن عثمان بن سعد قمی به امام علی النقی علیهالسلام گفت: یابن رسول الله، من گاهی خدمت شما میرسم و گاهی این امر برایم میسور نیست که به خدمتتان برسم پس قول چه کسی را گوش دهم و امر چه شخصی را امتثال کنم؟ امام فرمودند: این ابوعمر ثقه و امین ماست. آنچه بگوید از من گفته است و آنچه را به شما ادا کند از سوی من ادا کرده است. ایشان میگوید پس از فوت امام دهم به خدمت امام عسکری علیهالسلام رسیدم و همان سخنان را به امام عرضه داشتم. امام در جوابم فرمودند: این ابوعمر امین و مورد اطمینان امام گذشته، و ثقه و امین ماست. پس آنچه را برای شما بگوید از ما گفته است و آنچه را برایتان ادا کند از ما ادا کرده است [۳۶۶] . باز در غیبت شیخ (ره) آمده است که محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله گویند که روزی بر امام عسکری علیهالسلام داخل شدیم و در حضور حضرتش جماعتی از دوستان و شیعیان بودند. تا اینکه بدر، خادم حضرت بر او وارد شد و گفت: ای سرور من، قوم شعث جلو در ایستادهاند. حضرت فرمود: این افراد شماری از شیعیان یمنی هستند. الخ. آنگاه این دو نفر میگویند که حضرت به بدر گفت برو و عثمان بن سعید را نزد ما بیاور. پس از مدتی عثمان وارد شد. آنگاه امام به عثمان فرمود: ای عثمان، تو وکیل و امین و مورد اطمینان ما هستی. از این شیعیان یمنی، تحویل بگیر آنچه برای ما آوردهاند الخ. آنگاه ما – محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله – به حضرتش عرضه داشتیم: ای سرور ما، به خدا قسم عثمان از بهترین شیعیان شماست. به تحقیق شما قدر و منزلت او را نزد ما افزون کردی چرا که او وکیل و مورد اطمینان شماست بر مال خدا. امام فرمود: بلی، چنین است و شما گواه باشید که عثمان بن سعید عمری، وکیل من است و پسرش محمد بن عثمان وکیل فرزندم، مهدی و امام شماست [۳۶۷] . [ صفحه ۲۱۱] باز در وصف عثمان بن سعید و فرزندش آمده است: ابوعلی احمد بن اسحاق میگوید از امام عسکری علیهالسلام پرسش نمودم: یابن رسول الله، با چه کسی معامله و مراوده داشته باشم و گفتهی چه کسی را قبول کنم؟ حضرت در پاسخ فرمود: العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک فعنی یودیان و ما قالا لک فعنی یقولان. فاسمع و اطعمها فانهما الثقتان المامونان عمری و پسرش، ثقه و مورد اطمینان ما هستند پس آنچه را به شما ادا میکنند از من ادا میکنند و آنچه را به شما میگویند از من نقل میکنند. پس تو به حرف آنها گوش بسپار چرا که آن دو، ثقه و امین ما هستند [۳۶۸] . از این احایدث چنین به دست میآید که عثمان بن سعید یکی از بزرگترین و نامآورترین وکلا و سفرای حضرت است و نخستین سفیر حضرت صاحب الامر علیهالسلام در زمان غیبت شمرده میشود. او صاحب سه امام بوده است و هر کدام از آنها به بهترین نحوی از او تجلیل کردهاند و در تاریخ شیعی به کمتر شخصی برمیخوریم که امام زمانش دربارهی او گفته باشد که «هر چه را او ادا کند و نقل کند من آن را گفته و نقل کردهام» چرا که این گفتار تاییدی بر همهی کردارهای دینی، اجتماعی و سیاسی عثمان است و به تحقیق باید در مورد عثمان بن سعید و فرزندش محمد بن عثمان این چنین گفت که عاشا سعیدین و ماتا سعیدین
برگرفته از کتاب زندگی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته آقای علی اکبر جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *