اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری احمد بن حماد محمودی

کنیهاش ابوعلی است و شیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام حسن عسکری برمیشمارد [۲۶۲] کشی از محمد بن مسعود [ صفحه ۱۴۵] نقل میکند که گفت: ابوعلی محمودی، محمد بن احمد بن حماد مروزی مرا چنین گفت: «امام جواد – علیهالسلام – به پدرم در بخشی از نامهاش نوشت: «… ثم وفیت کل نفس بما کسبت، و هم لا یظلمون [۲۶۳] ؛… سپس هر کس نتیجه کردار خود را به تمام در مییابد و به کسی ستم نمیشود. ما در دنیا در معرض آزمایش هستیم پس هر کس امامش را دوست داشته باشد و متدین به دین او باشد همواره با اوست اگر چه از او دور باشد. لیکن جهان برین، سرای آرامش و ثبات است». محمودی میگوید: «امام جواد – علیهالسلام – پس از فوت پدرم به من نوشت: پدرت درگذشت خداوند از او و تو خشنود باشد. او همواره نزد ما ستوده بود و حالت خوب او تغییری نکرد» [۲۶۴] . این ستایش از طرف امام گویای بزرگواری و جلالت و صحت اعتقاد اوست. کشی اخبار دیگری نیز از او نقل میکند.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *