اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری احمد بن محمد من مصهر

از امام حسن عسکری نقل میکرد و علی بن ابیخلیس از او نقل میکند. آیهالله خوئی میگوید: «دربارهی او ستایش یا توثیقی روایت نشده است و طریق سندی صدوق به او اگر چه درست است لیکن لازمهاش وثاقت او نیست. و اما گفته صدوق دربارهی او در «المشیخه» که «از اصحاب امام حسن عسکری» بود کمترین دلالتی بر توثیق یا درستکاری او ندارد زیرا در میان اصحاب پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – نیز کسانی بودند که نام صحابی را یدک میکشیدند تا چه برسد به اصحاب امام – علیهالسلام – اما اینکه او کارگزار حضرت بود برای برآوردن خواستههایش و ارسال مادر امام همراه با صاحب العصر به مکه آنگونه که در اثبات الوصیهی مسعودی آمده است – به فرض صحت این خبر – دلیلی بر وثاقت او نیست» [۲۷۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *