اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری احمد بن هلال عبرتائی

(«عبرتا» یکی از روستاهای ناحیه اسکاف در عراق است): شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیه السلام – نام می برد. [۲۷۲] او مذهبی فاسد داشت و به روایاتش توجهی نمیشود. [۲۷۳] امام حسن عسکری – علیهالسلام – در توقیعی که برای قاسم بن العلاء صادر کردند احمد را به شدت مذمت کرده و از او بیزاری جستند. در بخشی از نامه چنین آمده بود: «دستور ما دربارهی احمد بن هلال ظاهر ساز – که خدایش نیامرزد و از او در نگذرد و بر او رحمت نیاورد – به تو رسید. او همچنان بدون اجازه و رضایت ما دستورات ما را کم و زیاد میکند و استبداد در رای خود دارد. از ادای حقوق ما پرهیز میکند و تنها دستوراتی را اجرا میکند که خود دوست دارد و میخواهد – خداوند بدین کار او را جهنم سزا دهد -. خویشتن داری کردیم تا آنکه خداوند دعای ما را اجابت کرده او را هلاک ساخت. همان موقع که زنده بود – خدا او را رحمت نکند و هر که از او بیزاری نجوید – جریان او را به قومی از دوستان خود اطلاع دادیم و اسحاقی را – خدا او و خانوادهاش را حفظ کند – از آنچه به تو گفتیم با خبر کردیم و از این فاجر آگاه نمودیم. هر که از تو بپرسد از همشهریانت یا دیگران و آنان که بایسته است از ماجرای احمد با خبر شوند گفتههای ما را به آنها برسان. کمترین تردیدی در آنچه راویان ثقه از ما نقل کرده و به شما منتقل ساختهاند نداشته باشید – ان شاءالله تعالی….». این نامه شاهد گویایی است بر انحراف احمد از راه راست و گمراهی او. [ صفحه ۱۴۸] وی در سال ۲۶۷ ه درگذشت. [۲۷۴] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *