اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری حفص بن عمرو العمری

شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد [۲۹۳] از بزرگان اصحاب امام – علیهالسلام – است و حضرت در نامهای که به اسحاق بن اسماعیل مینویسد چنین او را میستاید: «از شهرت خارج مشو تا آنکه «العمری» را – که خداوند به خشنودی ما از او خشنود گردد – ببینی، بر او سلام کنی و او را بشناسی و او نیز تو را بشناسد. او مردی است امین، پاک سرشت. نزدیک به ما و از ماست. هر چه از نواحی به سوی ما میآید نزد او جمع میشود تا آنها را به من برساند ستایش و سپاس بسیار خدای را….» [۲۹۴] . این نامه را استواری، نیک سیرتی و نزدیکی او را به اهلبیت – علیهمالسلام – نشان میدهد.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *