اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری علی بن حسن

ابنفضال کوفی. شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد [۳۴۱] و نجاشی میگوید: «علی بن حسن بن علی بن فضال بن عمر بن ایمن، مولی (آزاد شدهی) عکرمه بن ربعی، الفیاض ابوحسن از فقهای اصحاب ما در کوفه به شمار میرفت. پیش کسوت، مورد اعتماد و عارف به حدیث بود و سخنانش در این باره پذیرفته بود. از او احادیث زیادی شنیده شد و چیزی که او را تضعیف کند دیده نشد و کسی از او خردهگیری نکرد. از ضعیفان کم نقل روایت میکرد و «فطحی» بود. از پدرش – که فطحی بود – روایت نمیکرد و میگفت: هجده ساله بودم که به مقابله کتابهای پدرم میپرداختم لیکن در آن هنگام معانی آن روایات را درک نمیکردم و روا نمیدارم آنها را از او نقل کنم». کتابهای فراوانی تصنیف کرده است که از آنها کتب زیر به دست ما رسیده است: الوضوء، الحیض و النفاس، الصلاه، الزکاه و الخمس، الصیام، مناسک [ صفحه ۱۶۵] الحج، الطلاق، النکاح، المعرفه، التنزیل من القرآن و التحریف، الزهد، الانبیاء، الدلائل، الجنائز، الوصایا، الفرائض، المتعه، الغیبه، الکوفه، الملاحم، المواعظ، البشارات، الطب، اثبات امامه عبدالله، اسماء آلات رسول الله – صلی الله علیه و آله -، عجائب بنی اسرائیل، الرجال، ما روی فی الحمام، التفسیر، الجنه و النار، الدعاء، المثالب و العقیقه [۳۴۲] . این تالیفات گویای دانش گسترده و وسعت اطلاعات اوست و او را در جبهه مقدم علمای آن روزگار قرار میدهد. تنها قدح و خردهگیری بر او «فطحی» بودن اوست. از شیخ ابوالقاسم – رحمهالله علیه – دربارهی کتب «ابن ابی العزاقی» پس از آنکه امام او را ذم و لعن کرد پرسش کردند. پاسخ داد: دربارهی کتابهایش همان را میگویم که امام حسن عسکری پس از آنکه دربارهی کتابهای ابنفضال از او پرسش کردند فرمود: «روایات آنها را بپذیرید ولی آرای آنها را واگذارید» [۳۴۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *