اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری محمد بن ابراهیم

ابنمهزیار. شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – برمیشمارد [۳۶۲] . محمد بن یعقوب به سند خود از محمد بن ابراهیم بن مهزیار نقل میکند که گفت: پس از وفات امام حسن عسکری – علیهالسلام – دچار شک شدم و نزد پدرم اموال هنگفتی جمع شده بود. آنها را با خود برداشته سوار کشتی شد، من نیز برای بدرقهی او خارج شدم. ناگهان پدرم دچار تشنجی سخت شد و گفت: پسرم! مرا بازگردان که این مرگ است. و افزود: در این اموال از خدا بترس. پس وصیت کرد و درگذشت. با خود گفتم: پدرم به کاری نادرست وصیت نمیکند. این مال را برداشته به عراق میبرم و کنار شط، خانهای اجاره میکنم. لیکن از آنچه با خود دارم کسی را آگاه نخواهم کرد. اگر همانند [ صفحه ۱۶۹] زمان امام حسن عسکری – علیهالسلام – امری بر من آشکار شد اموال را انفاق خواهم کرد و گرنه خود از آنها بهرهمند میشوم. راه عراق را در پیش گرفتم خانهای بر کرانه شط کرایه کردم و چند روزی اقامت گزیدم که پیکی نامهای برایم آورد که در آن نوشته شده بود: ای محمد! در داخل فلان و فلان این مبلغ داری و جزئیات همه آنچه را با خود داشتم نوشته بود حتی بیش از آنچه میدانستم در نامه آمده بود. من هم اموال را به پیک دادم و خود چند روزی توقف کردم لیکن خبری از کسی نشد و من اندوهگین شدم. پس از آن نامه آمد که: «تو را به جای پدرت گماشتیم پس خدای را ستایش کن» [۳۶۳] . این ماجرا گواهی است بر علو شان و منزلت والای ابراهیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *