اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری محمد بن احمد نیشابوری

ابننعیم، ابوعبدالله شاذانی است و شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد [۳۶۸] صدوق به سند خود از [ صفحه ۱۷۰] محمد بن احمد بن شاذان نقل میکند که گفت: «از حقوق شرعیه متعلق به حضرت قائم – علیهالسلام – ۴۸۰ درهم نزدم جمع شده بود و من خوش نداشتم آن مبلغ را ناقص نزد حضرت بفرستم پس از خودم بیست درهم بر آن گذاشتم و پانصد درهم را برای محمد بن جعفر فرستادم لیکن ننوشتم که مبلغی از آن به خودم تعلق دارد. محمد بن جعفر رسید پول را برایم ارسال داشت که در آن نوشته شده بود: «پانصد درهم رسید که بیست درهم آن از تو بوده است» [۳۶۹] از حضرت ولی عصر توقیعی دربارهی او صادر شده که در بخشی از آن چنین آمده است: «و اما محمد بن احمد بن نعیم، مردی از شیعیان ما اهلالبیت است» [۳۷۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *