اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری محمد بن الحسن بن شمون

شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد و میافزاید که او غلو کننده و اهل بصره بود [۳۷۳] . نجاشی گوید: او واقفی بود پس غلو کرد و بسیار ضعیف و فاسد المذهب بود. احادیث بسیاری در «وقف» به او نسبت دادهاند از جمله آنکه میگفت: شنیدم امام موسی کاظم – علیهالسلام – میفرمود: [ صفحه ۱۷۱] «هر که به تو خبر دهد که مرا پرستاری کرد (پس از مرگ) غسلم داد، حنوطم کرد، کفنم نمود، در لحد گذاشت، به گور سپرد و دستانش را از خاک پاک کرد، او را تکذیب کن». و گفت: «هر کس از من پرسید، بگویید: زنده است و الحمدلله» [۳۷۴] . کشی به سند خود از او روایت میکند که گفت: به امام حسن عسکری نامهای نوشتم و از فقر و تهیدستی شکایت کردم، سپس با خود گفتم: آیا امام صادق – علیهالسلام – نفرموده است: «فقیر بودن با ما برتر از ثروت با دشمنان ماست و کشته شدن با ما بهتر از زندگی با دشمنان ما است». جواب حضرت بدین مضمون رسید: «خداوند متعال دوستان ما را هنگامی که گناهانشان زیاد میشود، با فقر پاک میکند و از لغزشهای بسیاری در میگذرد و همانطور که با خود حدیث نفس کردهای؛ فقر با ما برتر از ثروت با دشمنان ماست، ما پناه پناه جویان و فروغ راه پویان و حافظ به خود پیوستگانیم. آن که ما را دوست بدارد با ما در جایگاه والا خواهد بود و آن که از ما منحرف گردد در دوزخ سرنگون خواهد شد» [۳۷۵] . محمد بن الحسن پس از ۱۱۴ سال زندگی [۳۷۶] در سال ۲۵۸ ه درگذشت [۳۷۷] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *