اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری محمد بن الحسین

ابن ابیالخطاب، شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد و میافزاید که اهل کوفه و زیات (روغن فروش) بود [۳۸۱] . نجاشی میگوید: «او بزرگواری است از اصحاب جلیل القدر ما، روایات بسیاری داشت، ثقه و مورد اعتماد بود. تصانیف خوبی داشت و به روایاتش آرامش خاطر به دست میآمد. کتابهایی دارد از جمله: کتاب التوحید، کتاب المعرفه و البداء، کتاب الرد علی اهل القدر، کتاب الامامه، کتاب اللولوه، کتاب وصایا الائمه علیهمالسلام و کتاب النوادر [۳۸۲] . ابن شهرآشوب او را از اصحاب ثقه امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام [ صفحه ۱۷۳] میبرد. این عالم جلیل القدر در سال ۲۶۲ ه درگذشت.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *