اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری محمد بن عیسی یقطینی

فرزند عبید است و شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری – علیهالسلام – نام میبرد و میافزاید که بغدادی و یونسی است [۴۰۱] . [ صفحه ۱۷۶] نجاشی میگوید: «او مردی جلیل القدر، ثقه، سرشناس، نیک تالیف و پر روایت بود. از امام جواد – علیهالسلام – کتبا و شفاها احادیثی نقل کرده است». ابوجعفر بن بابویه از ابنولید نقل میکند که گفت: هر چه محمد بن یونسی به تنهایی از کتب و حدیث یونس نقل میکند بر آن اعتماد نتوان کرد. اصحابمان را دیدم که این سخن را میگفتند و میافزودند که: (کسی چون) ابوجعفر محمد بن عیسی ساکن بغداد بود. محمد بن جعفر الرزاز میگوید: او ساکن محله «سوق العطش» بود. کتابهایی دارد از جمله: کتاب الامامه، کتاب الواضع المکشوف فی الرد علی اهل الوقوف، کتاب المعرفه، کتاب بعد الاسناد، کتاب قرب الاسناد، کتاب الوصایا، کتاب اللولوه، کتاب المسائل المحرمه، کتاب الضیاء، کتاب الضرائف، کتاب التوقیعات، کتاب التجمل و المروه، کتاب الفیء و الخمس، کتاب الرجال، کتاب الزکاه، کتاب ثواب الاعمال و کتاب النوادر. [۴۰۲] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *