اصحاب و شاگردان

اصحاب و راویان امام عسکری

حکومت عباسی مانع تماس علما، فقها و مردم با امام حسن عسکری – علیهالسلام – میشد زیرا آن را خطری برای قدرت خویش و عاملی در جهت کاهش محبوبیت و مشروعیت دولت خود میدانست لیکن با وجود تضییقات و خطرات، عدهای از علما و روات حدیث از محضر پربرکت حضرت بهرهها بردند و کلمات ایشان را نقل کردند. نظر به اینکه بحث از اصحاب و بهرهوران علم ایشان مکمل بحث از شخصیت امام است در اینجا به ترتیب حروف الفبایی نام آنها – و گاهی مختصری از حالاتشان – را ذکر میکنیم:
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *