حوادث، وقایع، هجرت

افول معنویت زمان امام عسکری

در این چنین شرایط و اوضاعی که گرایش به مادیات و فساد و تباهی و شیوع عیاشی و اتلاف کاری از طبقات بالا به پائین سرازیر شده بود توجه به معنویات و مسائل اخلاقی و ایمانی رو به انحطاط و نابودی میرفت و از توجه به آن مسائل جز بحث در ظاهر الفاظ و قشر مطالب اسلامی: از قبیل کلام خدا، قدیمی بودن الفاظ قرآن؛ یا جلسات بحث حدیث و تفسیر خشک… و تشکیل مجالس دستوری مباحثه و مناظره همانند مسابقات قهرمانی بوکس جهان امروز… در چنین موقعی وظیفه و مسئولیت پرچمدار نهضت معنویت و روحانیت که پایهی آن با دست توانای پیامبر بزرگوار اسلام پیریزی شده بود بر عهدهی رئیس خاندان رسالت حضرت امام حسن [ صفحه ۳۷] عسکری (ع) محول شده بود که خوانندهی گرامی بهتر میتواند حدس زند که شنا بر خلاف جریان آب و ارشاد و رهبری مردم و آشنا ساختن آنان با تعالیم وحی و حقائق ارزندهی اسلام با چه موانع و مشکلاتی تصادم و تزاحم در بر خواهد داشت؟ و در راه تبلیغ با چه موانع و مشکلات صعبی روبرو خواهد گردید! از این رو جهتگیری پیشوایان دینی در مواجهه با این تعدیات و اجحافات یک نوع موضعگیری سلبی و منفی بود و بر این اساس اغلب تحتنظر و مراقبت دائمی ایادی و عوامل خلفای عباسی قرار داشتند و گاهی علاوه بر مراقبت و کنترل دائمی در گوشههای زندان به سر میبردند از این رو در شرح حال حضرت امام حسن عسکری (ع) میخوانیم که در مدت کوتاه از عمر ۲۸ سالهی خود چندین بار به زندان خلیفهی عباسی «معتمد» افکنده شده است یا اینکه رفت و آمد شیعیان و پیروان او تحتنظر و مواظبت مامورین خلیفه صورت میگرفته است، [ صفحه ۳۸] یا دریافت پاسخ یک سوال مذهبی با مشکلات و ناراحتیهای فوقالعاده صورت میگرفت. [ صفحه ۴۰]
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *