امامت و رهبری، حاکمان زمان

امامت امام حسن عسکری

با رحلت امام هادی (ع) در سال ۲۵۴ ق و به تنصیص آن حضرت، فرزندش امام عسکری (ع) به سِمت امامت شیعیان اثنی عشری
منصوب گردید.روایاتی که در وصیت و تنصیص امام هادی (ع) درباره امامت فرزندش وارد شده در بسیاری از کتب حدیث و
تاریخ شیعه، فراوان به چشم میخورد و با نظر به این وصیت و تنصیص که از نظر شیعیان نشانه صحت امامت است، آنان امام حسن
صفحه ۲۵۸ از ۳۰۲
عسکری (ع) را به امامت پذیرفتند. بنا به نقل سعد بن عبدالله جز عدهای که به امامت محمد بن علی که در زمان حیات پدرش امام
هادی (ع) وفات کرد گرویدند و تعداد انگشت شماری که جعفر بن علی را امام خود دانستند، اکثریت یاران امام هادی (ع) به
لقب یافتهاند. مسعودی، جمهور شیعه را از پیروان امام « جعفریه خُلَّص » امامت حضرت عسکری گردن نهادند. پیروان جعفر بن علی
معروف شدهاند. « قطعیّه » عسکری و فرزندش میداند که این فرقه در تاریخ به لقب
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *