دیدگاه های دیگران

امام عسکری از منظر – زندانبانان حضرت

خلیفه عباسی به صالح بن وصیف توصیه کرد که در حبس به امام حسن عسکری (ع) سخت گیرد، صالح گفت: چه کنم، من او را
به دست دو نفر که بدترین اشخاص است سپردهام بنام علی بن یارمش و دیگری افتامش ولی بعد از مدّتی این دو نفر اهل نماز و
روزه شدهاند، و به مقاماتی دست یافتهاند، پس آن دو را احضار کردند، و مورد ملامت قرار دادند، که چرا بر امام حسن عسکری
(ع) سخت نمیگیرید، گفتند: چه کنیم و چه بگوییم در حق مردی که روزها را روزه میگیرد و شبها را تا صبح مشغول عبادت
است … و هر وقت به ما نظر میافکند بدن ما میلرزد چنان که مالک نفس خود نیستیم و نمیتوانیم خود را نگهداریم، خلیفه وقتی
( سخنان آن دو را شنید، با ذلّت از نزد صالح برگشت. ( ۸
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *