سیره عملی و رفتاری

امام عسکری (ع) در برابر ثنویه

اشاره
ثنویه از جمله فرقهها و مذاهب اختراعی بود که در دوران آن حضرت به وجود آمد. شهرستانی دربارهی آنان میگوید: «اینان پیروان دو «قدیم» و «ازلی» اند و مدعی هستند که «نور» و «ظلمت» ازلی و قدیمند – برخلاف دیدگاه مجوس که تاریکی را حادث میدانند و حادث بودن آن را بیان کردهاند – و میگویند: نور و ظلمت در قدیم بودن مساویاند» [۵۲۲] . صاحب مجمع البحرین در این باره مینگارد: «ثنویه آنانند که همراه با قدیم، قدیم دیگری را اثبات میکنند. گفته شده: آنها فرقهای از مجوسند و به دو اصل خیر و شر که عبارت از نور و ظلمت است و نیز به پیامبری حضرت ابراهیم علیه السلام معتقدند. نیز گفتهاند: آنان گروهی هستند که معتقدند هر آفریدهای برای خلقت نخست، آفریده شده است. سخن امام علیه السلام در وصف خداوند متعال، گواه بر بطلان سخنان آنها است که فرمود: نه از چیزی به وجود آمده و نه از چیزی آفریده شده است، و با این سخن تمام دلایل و شبهات آنها را رد نمود» [۵۲۳] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *