امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام عسکری (ع) در زندان صالح بن وصیف

شیخ مفید به سند خود از محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر روایت کرده که: «گفت: زمانی که ابومحمد علیه السلام زندانی بود، عباسیان نزد صالح بن وصیف آمده و بدو گفتند: بر او [امام] سختگیری کن. صالح بدانان گفت: با او چگونه رفتار نمایم، در حالی که دو تن از بد نهادترین انسانهایی را که سراغ داشتهام بر او گماشتهام، ولی آن دو به عبادت و نماز و روزه رو آوردهاند و در حد عالی بدان پایبند هستند. سپس دستور داد آن مأموران را احضار کردند و به آنان گفت: وای بر شما، چرا با این مرد با مهربانی رفتار میکنید؟ گفتند: دربارهی مردی که روزها را روزه میگیرد و تمام شب را به عبادت میپردازد چه بگوییم. او خموشی گزیده و به عبادت مشغول است. هرگاه بدو مینگریم لرزه بر انداممان میافتد و از خود بیخود میشویم. عباسیان که این سخنان را شنیدند، ناامید شده باز گشتند» [۱۶۷] . [ صفحه ۱۱۴]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *