شهادت

امام عسکری (ع) در میان درندگان

مجلسی از اعلام الوری و ارشاد از کلینی از علی بن محمد از جمعی از یاران ما روایت کرده و گفته است: «امام عسکری علیه السلام به «نحریر» سپرده شد و او بر حضرت سخت میگرفت و وی را شدیداً میآزرد. همسرش بدو گفت: از خدا بترس، تو نمیدانی چه کسی در خانهات به سر میبرد، آنگاه فضیلتها و عبادت امام را برای شوهر خود بر شمرد و گفت: من از سرانجام تو با او بیمناک هستم. آن مرد گفت: به خدا سوگند، او را میان درندگان خواهم افکند. سپس در این خصوص [از خلیفه] اجازه خواست و [خلیفه] اجازهاش داد. او حضرت را میان درندگان افکند. حاضران تردیدی نداشتند که درندگان حضرت را طعمه خویش قرار میدهند. از این رو آن جا را زیر نظر داشتند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. بر خلاف انتظار، دیدند امام علیه السلام به نماز ایستاده و درندگان پیرامون حضرت حلقه زدهاند، لذا دستور داد او را از آن جا بیرون آورده و به خانهاش بفرستند» [۶۹۸] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *