سیره عملی و رفتاری

امام عسکری (ع) و نظام اموال و نمایندگان

اشاره
امام عسکری علیه السلام در مورد حفظ و نگهداری اموال مسلمانان و بیم از تباه شدن و از بین رفتن آنها توجه زیادی مبذول میداشت. به همین دلیل در بیشتر مناطق شیعهنشین، برای دریافت حقوق شرعی از مردم و صرف آنها میان نیازمندان و تهیدستان، نمایندگان و وکلایی تعیین فرموده بود تا شیعیان برای حل مشکلات شرعی و اجتماعی خود بدانها پناه برند. آن بزرگوار به کارها و امور آنها رسیدگی نموده و کارها و رفتار آنان را زیر نظر داشت و نیز با گفتار و مکاتبه، آنها را حمایت میکرد، چنان که عمری و دیگر وکلا، کارهای آنان را مورد تأیید خود قرار دادند و علی بن جعفر را به صرف اموال در مراسم حج تأیید نمودند. همچنین در برخی مناطق شیعهنشین وکیلی تعیین کردند و به بعضی از وکلای خود، مانند ابراهیم بن عبده نیشابوری فرمان داد تا حقوق شرعی را به آن حضرت برسانند. همین طور عثمان بن سعید عمری را به عنوان وکیل تامالاختیار خود در بغداد تعیین فرمود و به مردم و همهی وکلا دستور داد تا با او در ارتباط باشند و همهی حقوق واجب الهی و دیگر چیزهایی را که نزدشان است به او تحویل دهند.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *