حوادث، وقایع، هجرت

امام عسکری و در انتظار نوزاد

خلفای عباسی که مطالب فراوانی دربارهی مهدی امت از زبان اخبار و احادیث شنیده بودند(اخباری که تنها متجاوز از ۱۴۶ حدیث آن میگوید مهدی فرزند بلافصل امام حسن عسکری است (ع)) از این رو گوش به زنگ بوده و همیشه در انتظار چنین مولودی ثانیه شماری میکردند و آنان به خوبی از مبارزات و قیام آن موعود منتظر بر ضد ستم و حکومتهای باطل و ستمگر آگاهی داشته و در دل هراس زجر دهندهای نسبت به خاندان رسالت داشتند و سعی و کوشش میکردند که پیشوایان معصوم را تحت نظر و کنترل دقیق خود بیاورند از این رو متوکل عباسی که از نفوذ و موقعیت علمی و معنوی دهمین پیشوا سخت به هراس [ صفحه ۸۹] افتاده بود دستور داد به صورت اجبار آن حضرت را به مرکز حکومت خود (سامراء) [۴۹] فراخواند و در پادگان نظامی شهر جا دهند تا مرتب مراقب و مواظب اوضاع و اخبار داخلی و مسائل جاری آنان باشند او مدت ده سال و نه ماه از زندگی خود را در آن محل سپری ساخت و به همین مناسبت فرزندش امام حسن با لقب عسکری شهرت یافت. [۵۰] از هر دو بزرگوار به «عسکریین» تعبیر میکنند. خلیفه عباسی معتمد که مست کنیزان و لعبتهای آنان بود محض ارعاب و تهدید و نشان دادن قدرت و حشمت خود نسبت به امام یازدهم، فرمان داد سپاهیان در حین عبور هر- کدام یک کیسه خاک با خود بردارند و در یک نقطه بریزند و تلی بوجود آورند تا بدین وسیله عظمت و قدرت ظاهری خود را به امام حسن عسکری نشان بدهد.او به این طعنهها و اظهار عداوتها کفایت نکرد بلکه [ صفحه ۹۰] دستور داد باید سه سال امام در زندان به سر برد.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *