حوادث، وقایع، هجرت

انگیزه وابستگی صاحب الزنج به اهلبیت

آنچه گذشت شرحی مختصر از جنبش صاحب الزنج بود که در دوران امام عسکری علیه السلام رخ داد و چهارده سال و چند ماه (۲۵۵ – ۲۷۰ ه. ق) به طول انجامید و با کشته شدن رهبر آن، پایان پذیرفت. شایان توجه و اهمیت است که بدانیم چرا این مرد خود را به علویان نسبت داده است. آنچه سبب شد وی خود را به علویان نسبت دهد از مواردی است که تاریخ صریحاً از آن یاد نکرده و به هیچ موردی در این باب دست نیافتهایم. ممکن است او با این انتساب، درصدد فریب دوستداران اهلبیت علیهم السلام بوده تا از حمایت و پشتیبانی آنان بهرهمند شود؛ شیوهای که [ صفحه ۲۵۹] عباسیان برای رسیدن به قدرت، از آن استفاده کردند. احتمال دیگری وجود دارد و آن این که وی با ادعای وابستگی نسبی به اهلبیت، خواسته است برخی از علویان شورشی به او پیوسته و با وی هم داستان شوند و در جهت سرنگون کردن حکومت عباسی، او را یاری نمایند. آخرین احتمال این است که هدف وی در پس این ادعا، نشان دادن دشمنی علویان با عباسیان بود که در نتیجه، نابودی علویان را به دست حکومت طاغوتی عباسی در پی داشت و در صورت پیروزی بر عباسیان با این نقشه، در حقیقت بزرگترین مانع را برای رسیدن به حکومت – که علویان بودند – از سر راه خود بر میداشت.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *