نقش اجتماعی

اهمیت اندیشه و عمل در فرهنگ اسلامی

اساس تمام پیشرفتهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ، اندیشه و تفکر از یک طرف، و سعی و تلاش و عمل از طرف دیگر بوده
است. اگر بشر قرن بیستم و بیست و یکم، از نظر صنعتی و تکنولوژی به موفقیتهای چشمگیری دستیافته، بر اثر اندیشه و تلاش بوده
است؛ چنان که پیشرفتهای معنوی جوامع و افراد نیز بر اثر بهرهوری از توان عقل و تفکر و قدرت عمل و تلاش بوده است. پیامبران،
کان اکثر عباده ابی » : امامان و بندگان صالح الهی همگی اهل فکر و تعقل بودهاند. در منزلت ابوذر، امام صادق علیه السلام فرمود
۵) قرآن این کتاب ) «. ذر رحمه الله التفکر والاعتبار؛ بیشترین عبادت اباذر که رحمت خدا بر او باد، اندیشه و عبرت اندوزی بود
الهی و آسمانی برای اندیشه و تفکر، و تلاش و عمل، ارزش والا و حیاتی قائل است و زیباترین و رساترین سخنان را در باره ارزش
و مشتقات آن که نشانه باروری اندیشه است، « علم » دانش و تعقل، و دقت و تفقه بیان نموده است. در قرآن بیش از هزار بار کلمه
شروع شده ،« انظروا؛ دقت کنید » تکرار شده و افزون بر ۱۷ آیه به طور صریح انسان را دعوت به تفکر نموده، بیش از ۱۰ آیه با کلمه
است. بیش از پنجاه مورد کلمه عقل و مشتقات آن به کار رفته است و در چهار آیه نیز قاطعانه به تدبر در قرآن ( ۶) امر شده است و
و مشتقات « عمل » همچنین از کلمه فقه و تفقه و امثال آن بهره جسته است. ( ۷) در مورد عمل هم در قرآن بیش از ۳۵۴ مرتبه لفظ
بیش از ۶۵ مورد در قرآن مطرح شده است. این مطلب، نشان دهنده لزوم ایمان به « آمنوا وعملوا الصالحات » آن آمده است و جمله
عنوان ثمره اندیشه و تفکر، در کنار عمل و تلاش شایسته میباشد. در روایات معصومین علیهم السلام نیز آثار و فواید مهمی برای
تفکر و اندیشه بیان و مطرح شده است که بیان همه آنها در این مقال نمیگنجد و ما تنها به بررسی این موضوع در کلمات گهربار
امام حسن عسکری علیه السلام میپردازیم.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *