حوادث، وقایع، هجرت

ایجاداختلاف و پراکندگی بین شیعیان بعد از شهادت امام عسکری (ع)

از جمله رخدادهای کمرشکنی که پس از رحلت امام عسکری علیه السلام به وجود آمد، پراکندگی و اختلافی بود که میان برخی از شیعیان پدید آمد. این پراکندگی و انحراف از راه راست، علل [ صفحه ۳۴۲] و اسبابی داشت، که از جملهی این عوامل جعفر کذاب بود که بسیاری از مردم را به گمراهی کشاند. اینک برخی از روایاتی را که از امام عسکری علیه السلام نقل شده و از وقوع اختلاف خبر میدهد، از نظر گرامیتان میگذرانیم: صدوق از ابوغانم روایت کرده است که: «از ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام شنیدم که میفرمود: در سال ۲۶۰ ه. ق شیعیانم متفرق و پراکنده خواهند شد. در همان سال ابومحمد امام عسکری علیه السلام به دیدار حق شتافت و شیعیان و یارانش پراکنده شدند. برخی از آنان به جعفر گرویدند و بعضی به گمراهی و بیراهه کشیده شدند و برخی دچار شک و تردید گشتند و گروهی در سرگردانی خود غرقه بودند و عدهای با توفیق خدای – عز و جل – بر دین و عقیدهی خویش ثابت قدم ماندند» [۷۲۱] . مسعودی میگوید: «ابومحمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام در سال ۲۶۰ ه. ق و دوران خلافت معتمد، در ۲۹ سالگی رحلت کرد. وی پدر مهدی منتظر – که شیعیان وی را امام دوازدهم خود میدانند – بود. پس از وفات حسن بن علی عسکری علیه السلام آنان دربارهی امام منتظر از اهلبیت پیامبر به اختلاف پرداخته و به بیست گروه تقسیم شدند…» [۷۲۲] . شیخ مفید بیشتر این گروهها را در کتاب خود نام برده است [۷۲۳] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *