امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

تاثیر عبادت امام عسکری (ع)

کلینی به سند خود از محمد بن اسماعیل روایت کرده است که: «گفت: ابومحمد علیه السلام نزد علی بن نارمش که از کینهتوزترین مردم به خاندان ابوطالب بود، زندانی شد، بدو گفته شد: با او [امام عسکری] چنین و چنان رفتار کن. ولی او تنها یک روز نزد امام بود که تسلیم آن حضرت شد و چون تحت تأثیر شکوه و عظمت امام بود. به چهرهی حضرت نمینگریست. وی در حالی از نزد امام بیرون رفت که با بصیرتترین مردم بوده و بیش از دیگران به عظمت و فضایل امام پی برده بود» [۱۷۰] . [ صفحه ۱۱۵]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *