آثار

تالیفات امام عسکری علیه السلام

حضرت عسکری علیه السلام علاوه بر تربیت شاگردان و تشویق نویسندگان، خود نیز دست به قلم برده و کتب و نامههای فراوانی را
برای توسعه علم و دانش و هدایت و راهنمایی جامعه از خود به یادگار گذاشته است که به نمونههایی اشاره میشود: یک. تفسیر
تفسیر الامام » القرآن که حسن بن خالد برادر محمد بن خالد آن را نقل کرده است. قابل یادآوری است که امروزه کتابی با عنوان
موجود است که عالمان رجال و حدیث بر آن نقدها دارند و آن را غیر از نوشته اصلی میدانند. دو. کتاب « العسکری علیه السلام
که مشتمل بر بسیاری از احکام و مسائل حلال و حرام است. ( ۱۷ ) به جز اینها کتب دیگری نیز به آن حضرت منسوب « المنقبۀ »
است. ( ۱۸ ) سه. نامههای فراوان. درزمان امام حسن عسکری علیه السلام تشیع در مناطق مختلف و شهرهای متعددی گسترش یافته
بود و شیعیان در نقاط فراوانی متمرکز شده بودند؛ شهرها و مناطقی، مانند: کوفه، بغداد، نیشابور، قم، آبه (آوه)، مدائن، خراسان،
یمن، ری، آذربایجان، سامراء، جرجان و بصره که از پایگاههای شیعیان به شمار میرفتند. در میان این مناطق، به دلائلی سامراء،
کوفه، بغداد، قم و نیشابور از اهمیت ویژهای برخوردار بودند. ( ۱۹ ) حضرت برای گسترش فرهنگ تشیع، توسعه علم و دانش، و
هدایت و سازندگی، نامههای فراوانی به آن شهرها نوشته است، مانند: نامه آن حضرت به شیعیان قم و آوه که متن آن در کتابها
نوشته، و نامه مفصلی که « ابن بابویه » مضبوط است، ( ۲۰ ) و نامههای فراوان حضرت به مردم مدینه، ( ۲۱ ) و نامهای که امام به
و شیعیان نیشابور نوشته است. ( ۲۲ ) در نامه اخیر، آن حضرت پس از توضیح درباره نقش « اسحاق بن اسماعیل » حضرت خطاب به
ای ..» : امامت در هدایت امت اسلامی و تشریح ضرورت و اهمیت پیروی از امامان و هشدار از سرپیچی از فرمان امام، نوشتهاند
اسحاق! تو فرستاده من نزد ابراهیم بن عبده هستی تا وی به آنچه من در نامهای که توسط محمد موسی نیشابوری فرستادهام، عمل
(۲۳) «. کند. تو و همه کسانی که در شهر تو هستند، موظفید بر اساسنامه مزبور عمل کنید
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *