اخلاق و فضائل

تجلی فضائل امام عسکری

احمد بن عبیداللّه بن خاقان که پدرش از مهرههای مهمّ دستگاه خلافتِ ستم پیشه بنی عبّاس و از وزیران آن به شمار میرفت و خود
صفحه ۱۱۶ از ۳۰۲
نیز از مخالفان و معاندانِ سرسخت امامان علیهم السلام بود و که در برههای، از طرف حکومت، مسئولیت گرفتن مالیات را در قم، به
عهده داشت میگوید: من در سامّرا ندیدم و نشناختم مردی را در میان علویّان، همانند حسنبنعلی. وی از جهت وقار، عفاف،
بود. و با هر کس سخن « نمونه و الگو » ، بزرگواری و بخشندگی، در میان علویّان، فرماندهان ارشد نظامی، وزراء و همه مردم
میگفتی، او را میستود و به نیکی یاد میکرد. روزی ابو محمّد بر پدرم عبید اللّه بن خاقان وارد شد، من او را نگریستم؛ آثار
بزرگی و عزّت و جلالت از سیمای او پیدا بود. پدرم، مقدم او را گرامی داشت و او را بسیار تکریم کرد. من از این روش پدرم،
او » : ناراحت و عصبانی شدم، از او سبب این بزرگداشت را پرسیدم، و خواستم که آن شخصیّت را به من معرّفی کند، پدرم گفت
پیشوای شیعیان و بزرگ خاندان بنیهاشم است. او کسی است که شایستگی پیشوایی امّت را دارد، چون خصلتهای برجستهای
آنگاه «. دارد؛ همچون: فضیلت، پاکی، وقار و متانت، صیانت نفس، زهد و بیرغبتی به دنیا، عبادت، اخلاق نیکو، صلاح و تقوا
۱ «. احمد بن عبیداللّه میافزاید: ابومحمّد ابن الرّضا، در نهایت بزرگی و والائی بود
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *