آثار

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

مقدمه
به امام ابو محمد (ع) منسوب است، و در اطراف آن احتمالات زیادی داده شده و هالهای از شک « تفسیر عسکری » تفسیر معروف به
و تردیدها وجود دارد. گروهی ثابت کردهاند که این تفسیر از امام (ع) است و دسته دیگر چنین چیزی را انکار کردهاند و ما
ناگزیریم تا اندکی توقف کرده و در این باره نگرش و تأمل داشته باشیم. افرادی که اعتماد کردهاند جمعی از دانشمندان بزرگ
۲- شیخ شیعه بر این تفسیر اعتماد ورزیده و به درستی انتساب آن به امام ابومحمد (ع) اعتقاد دارند، از قبیل: ۱- شیخ صدوق. ۱
۷- محقق بزرگ، آغا بزرگ ۶- ابن شهر اشوب. ۶ ۵- محمد تقی مجلسی. ۵ ۴- شهید ثانی. ۴ ۳- محقق کرکی. ۳ طبرسی. ۲
تهرانی. ۷ این بزرگان هیچ تردیدی در نسبت این تفسیر به امام (ع) نکرده و به صورت ارسال مسلم، نسبت آن را به امام پذیرفتهاند.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *