امامت و رهبری، حاکمان زمان

حفظ جان امام عسکری (ع)

از اموری که امام هادی علیه السلام را واداشت تا امامت فرزندش حسن علیه السلام را پنهان دارد، ترس او بر جان آن حضرت بود. وی خواست نسل امامت پس از خودش باقی بماند، به همین دلیل امام هادی علیه السلام تلاش میکرد وی را از ظاهر شدن در برابر دیدگان مردم، دور نگاه دارد، به گونهای که جز افرادی اندک، کسی آن بزرگوار را نمیشناخت و شاید زندگی برادرش محمد بن علی، پوششی بر این قضیه بود تا شناخت او بر بسیاری از علویان نیز، مخفی بماند. گواه این مطلب، داستان زیر است: وقتی امام عسکری علیه السلام در مرگ برادرش با گریبان پاره در کنار پدر قرار گرفت، همهی کسانی که در آن جا حضور داشتند دربارهی او و نسبتش با امام هادی به پرس و جو پرداختند، تا این که بدانان گفته شد: ایشان همان حسن بن علی عسکری است. میبینیم که امام هادی علیه السلام برای حفظ جان امام عسکری از گزند دشمنان، تنها در ماههای پایانی عمر خود به امامت آن حضرت تصریح نمود و دوستان خود را بر این امر گواه گرفت. [ صفحه ۲۰۲] امام عسکری علیه السلام همچنان ناشناخته بود تا این که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و مردم برای تشییع پیکر پاک آن حضرت گرد آمدند و بیشتر آنان امام عسکری علیه السلام را نمیشناختند و نمیدانستند که امام و پیشوای پس از امام هادی علیه السلام چه کسی خواهد بود. مسعودی میگوید: «جمعی برایمان روایت کرده و هر کدام میگویند: وارد خانهی امام هادی شدند و گروهی از بنیهاشم و طالبیان و عباسیان و عده زیادی از شیعیان در آن جا حضور داشتند. هنوز امامت ابومحمد علیه السلام برایشان آشکار نشده بود و تنها افراد مورد اعتمادی که امام هادی علیه السلام نزد آنان به امامت امام عسکری تصریح فرموده بود، امام را میشناختند…» [۳۸۴] . این ماجرا چندان شگفتآور نیست، چرا که امام صادق علیه السلام نیز برای حفظ جان فرزندش امام موسی بن جعفر علیهما السلام همین کار را انجام داد. همچنین امام عسکری علیه السلام برای حفظ جان فرزندش حضرت حجت علیه السلام به همین نحو عمل کرد و حتی از ولادت آن حضرت جز گروهی از یاران خاص خود را مطلع نکرد. شاید همین امر سبب شد که برخی از شیعیان در اعتقاد به امامت امام عسکری علیه السلام پس از پدر بزرگوارش، دچار شک و تردید شوند، اگر چه با دیدن معجزه و نشانهها، بلافاصله بر میگشتند.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *