حوادث، وقایع، هجرت

حوزه علمیه سامرا – دوره اول

دوره اول
دوره اول حوزه علمیه سامرا با ورود امام هادی و امام حسن عسکری (ع) به این شهر آغاز میشود که امام به صورت حضوری و
مکاتبهای به نشر معارف الهی میپرداخت و تعیین وکلا و نمایندگان از طرف ایشان در شهرهای مختلف ایران و عراق و حجاز در
حکم گسیل دانشمندان به حوزههای جدید شیعی بود. چنانکه دکتر جاسم حسین بنابر اخبار تاریخی مناطق اعزام نمایندگان امام
(ع) را به چهار قسمت عمده تقسیم میکند: ۱ – ناحیه بغداد، مدائن، سواد و کوفه ۲ – ناحیه بصره و اهواز ۳ – ناحیه قم و همدان ۴
در موضوع توحید و « محمد بن علی کاشانی » – ناحیه حجاز، یمن و مصر به عنوان نمونه باید به برخی از رویات اشاره کرد که سوال
پاسخ امام هادی (ع) را نقل کردهاند و این غیر از ارتباطاتی است که در مورد اخذ وجوهات شرعی انجام میگرفته است. در مکتب
امام هادی (ع) به نکات زیر بر میخوریم: ۱ – اصالت قرآن ۲ – نشر کلام شیعی ۳ – نشر فرهنگ دعا و زیارت ۴ – برخورد قاطع با
سؤال شده است جایگاه قرآن و اصالت آن را این گونه « جبر و تفویض » دشمن عقیدتی و سیاسی امام (ع) در جواب نامهای که از
بدانید – خدایتان رحمت کند – که ما در روایت و اخبار بسیاری که وارد شده نگریستیم و چنین یافتیم که آنچه همه » : بیان میدارد
فرق اسلام که خدا را میشناسند نقل کردهاند از دو گونه خارج نیست ۱ – یا حق است که باید پذیرفت ۲ – یا باطل است که باید
نزد همه فرقههای اسلام حق است. همگی به حقانیت آن اعتراف دارند و در این مساله « قرآن » رد کرد. و امت همه اتفاق دارند که
آنچه مورد اجماع » و خبر داده که « امت من همه با هم گمراه نشوند » : به حقیقت رسیده و حق را یافتهاند چون پیغمبر (ص) فرموده
و قرآن حق است و درباره نزول آن از جانب خدا و درستیاش « امت باشد حق است به شرط اینکه هیچ اختلافی در میان نباشد
اختلافی نیست. پس اگر حدیثی مورد تصدیق و تایید قرآن بود و جمعی از امت منکر شدند به ناچار باید دست از انکار بکشند و
بدان اقرار کنند به حکم اینکه همه صحت قرآن را پذیرفتهاند. و اگر به جحد و انکار ادامه دهند محکوم به خروج از دیناند. آنگاه
نخسین خبری را که مورد تصدیق قرآن کریم است آورده و قرآن را بر صحت آن گواهی گرفته است و آن حدیث جز حدیث
امام علی النقی (ع) با توجه به ماجرای مرموز صوفیه در عصر خویش که « راست میآید « انما ولیکم الله » نیست که با آیه « ثقلین »
مردم را از حضور سیاسی و عبادت واقعی دور میدارند با نشر فرهنگ دعا و زیارت و با عرفان ناب شیعی به ستم ستیزی و دشمن
شناسی میپردازد و لزوم دوستی اهل بیت عصمت را یاد آور میشود. امام علی النقی (ع) پس از بیست سال تبعید در سامرا در سال
صفحه ۲۸۳ از ۳۰۲
۲۵۴ هجری با زهر به شهادت میرسد و امام حسن عسکری (ع) امامت امت را بر عهده میگیرد دوره امامت امام حسن عسکری
میگویند حضور امام در این شهر میتوانست برای حوزه علمیه « عسکری » (ع) همه در سامرا سپری شده است و از این رو به ایشان
سامرا نقش آفرین باشد لیکن امام همواره تحت نظر بود و شیعیان کمتر میتوانستند با ایشان ملاقات کنند. پس از شهادت امام حسن
عسکری (ع) حضرت مهدی (عج) به امامت رسید که دوران امامت ایشان به دو عصر غیبت صغری و کبری منجر گردید و در عصر
غیبت صغری نواب خاص ایشان عموما در بغداد سکنی گزیدند و حوزه سامرا از رونق افتاد.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *