احادیث و سخنان

درس اخلاق امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری علیه السلام در حوزه علمیه خود، علاوه بر تدریس فقه و معارف اسلامی، درس اخلاق و حقوق را نیز به شاگردانش میآموخت و آنها را به آداب حقوق از دیدگاه تشیّع راستین آشنا میساخت. در این راستا به درس زیر، از مکتب آن بزرگمرد علم و کمال توجّه کنید:
شاگردان به بیانات امام حسن عسکری علیه السلام گوش فرا میدادند، و ایشان به آنها چنین تدریس میفرمودند: آن کسی که بهتر از همه حقوق برادران دینی خود را میشناسد و نیازهای آنها را تأمین میکند، در پیشگاه خداوند متعال ارجمندتر از دیگران است و کسی که در دنیا در برابر برادران دینیاش تواضع کند، او در پیشگاه خداوند متعال از انسانهای راستین و جزء شیعیان حقیقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
دو نفر پدر و پسر که از برادران دینی بودند، به خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام (به عنوان مهمان و دیدار با آن حضرت) آمدند، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از جا برخاستند و از آنها استقبال کردند و به آنها احترام کردند و آنها را در صدر مجلس نشانیدند و خودشان هم روبروی آنها نشستند، سپس فرمودند برای آنها غذا بیاورید، غذا را حاضر کردند و آوردند و آن دو نفر از آن غذا خوردند، سپس قنبر که غلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، ظرف آبی را آورد تا به دست آن دو مهمان بریزد، تا آنها دستشان را بشویند و حوله آورده بود تا آنها دست خود را خشک و تمیز کنند.
امیرالمؤمنین علیه السلام آن ظرف آب را گرفتند تا خودشان، بر دست آن مرد مهمان (پدر) آب بریزند؛ اما آن مرد مهمان (پدر) مانع حضرت شد و خودش را به خاک انداخت و گفت: یا امیرالمؤمنین! من خاک پای شما هستم، جسارت و بیادبی میشود اگر شما بر دست من آب بریزید، آیا سزاوار است که خداوند متعال نگاه کند و ببیند که شما با این مقام و عظمت بر دست من آب بریزید؟!
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: «بنشین و دستهایت را با آبی که میریزم، بشوی؛ خداوند متعال میبیند که برادر دینی تو (من) بدون تفوّقطلبی و اظهار برتری نسبت به تو، مشغول خدمت به تو هستم و منظور من از این خدمت این است که (در مقابل این خدمت) در بهشت ده برابر اهل دنیا و اهل ممالک الهی به من خدمت کنند.
آن مرد (تا این سخنان را شنید) نشست، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به او فرمودند: تو را به حقّ عظیم خودم بر تو که آن را شناختهای و مرا به افتخار خدمتگزاری خودت رساندهای، به گونهای با کمال آرامش بنشین و دستت را بشوی، که اگر قنبر دست تو را میشست، همانگونه مینشستی.
آن مرد همانگونه نشست و علی علیه السلام بر دست او آب ریخت، وقتی دست شستن آن مرد تمام شد، آقا ظرف آب را به پسرش محمد حنفیه دادند و فرمودند: پسرم! اگر پسر این مرد تنها نزد من میبود، من دست او را میشستم؛ ولی چون او نزد پدرش است، خداوند متعال دوست ندارد که بین پدر و پسر به طور مساوی رفتار شود. پدر دست پدر را شست، حالا تو ای پسرم! دست پسر این مرد را بشوی.
محمد حنفیه هم دستور پدر بزرگوارش را اجرا نمود، سپس امام حسن عسکری علیه السلام پس از تمام شدن این جریان زیبا فرمودند: فَمَنْ اِتَّبَعَ عَلِیّاً عَلی ذلِکَ، فَهُوَ الشِّیعِیَّهُ حَقّاً؛ کسی که در امور حقوقی اینگونه از امیرالمؤمنین علیه السلام پیروی کند، شیعه حقیقی ایشان است.(۹۲)
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته: محمد حسین زارعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *