از دیدگاه سخنوران و محققان, اصحاب و شاگردان

راویان امام عسکری (ع) – محمد بن علی بن بلال

شیخ طوسی او را در زمرهی یاران امام عسکری علیه السلام شمرده و گفته است: «محمد بن علی بن بلال، ثقه و مورد اعتماد است» [۶۷۷] ، اما در کتاب غیبت او را از مذمت شدگانی دانسته که ادعای بابیت کرده بودهاند و گفته است: «او در ماجرایی که بین وی و ابوجعفر محمد بن عثمان رحمه الله رخ داد سرگذشتی معروف دارد. او از تحویل دادن اموالی که از امام علیه السلام نزد او بود خودداری کرد و ادعا نمود وکیل آن حضرت است و سرانجام مردم از او بیزاری جسته و وی را لعن کردند…» [۶۷۸] . نگارنده: از شیخ طوسی جای بسی شگفتی است که چگونه در کتاب رجال، وی را فردی ثقه و مورد اعتماد دانسته و در کتاب غیبت او را در زمرهی مذمت شدگان به شمار آورده است، مگر این که مقصودش وثاقت او قبل از فسادش باشد که در این صورت وی به وثاقتش مؤاخذه شده است. [ صفحه ۳۲۶]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *