سیره عملی و رفتاری

رهنمودهای امام عسکری (ع) – در خانه بمان

اشاره
امام علیه السلام در عصر خود توجه زیادی به حفظ و نگهداری شیعیان خود داشت؛ زیرا میدانست که آنان مورد خشم و غضب بوده و از ناحیهی حکومت تحت پیگرد و در معرض کشتار و آوارگی قرار دارند. امام عسکری علیه السلام آنان را به شیوههای گوناگون از مکر و دسیسههای دشمنان و حکومتهای ستمگر بر حذر میداشت که نمونههایی از توجه و عنایت امام علیه السلام به پیروان خود از نظرتان میگذرد.
در خانه بمان
کلینی به سند خود از علی بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی جعفر روایت کرده که: «گفت: ابومحمد عسکری علیه السلام بیست روز قبل از مرگ «معتز» به ابوالقاسم [ صفحه ۲۱۴] اسحاق بن جعفر زبیری نوشتند: در خانه بمان تا آن حادثه رخ دهد. وقتی «بریحه» کشته شد، اسحاق به حضرت نوشت: حادثه رخ داد. چه دستوری میفرمایی؟ حضرت به او نوشت: این، آن حادثه نیست، بلکه آن، حادثه دیگری است. [در روز معین] آنچه را امام پیشگویی کردند به سر معتز آمد» [۴۱۰] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *