احادیث و سخنان

روایات امام عسکری (ع) از ارث

۱٫ علی بن محمد از محمد بن ابوعبدالله از اسحاق بن محمد بن محمد نخعی روایت کره که: «گفت: فهفکی از ابومحمد علیه السلام پرسید: چرا زن ضعیف و ناتوان باید یک سهم ببرد و مرد، دو سهم؟ ابومحمد علیه السلام فرمود: چون بر زن جهاد واجب نیست و نفقه نمیدهد و دیه نیز نمیپردازد، ولی همهی اینها بر عهدهی مردان است. با خود گفتم: به من گفته شده بود که ابن ابیالعوجا از امام صادق علیه السلام همین مسأله را پرسیده بود و آن حضرت نیز همین پاسخ را به او داده بودهاند. ابومحمد علیه السلام به سمت من آمد و فرمود: آری، این مسأله، همان مسألهی ابن ابیالعوجا است و هر گاه معنای مسأله یکی باشد، پاسخ همهی ما یکسان است. آنچه نخستین فرد ما دارد آخرین نفر نیز آن را دارا است و اولین و آخرین فرد ما از حیث علم و دانش، یکسان و برابرند، ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام از دیگران برترند» [۳۳۶] . [ صفحه ۱۸۰] ۲٫ محمد بن یحیی و علی بن عبدالله، همگی از ابراهیم از عبدالله بن جعفر روایت کردهاند که گفت: «به ابومحمد علیه السلام نوشتم: زنی از دنیا رفته و شوهر و پدر و مادرش و یا پدربزرگ و مادر بزرگش زندهاند. میراث وی چگونه تقسیم شود؟ امام علیه السلام مرقوم فرمود: نصف میراث را شوهر و بقیه را پدر و مادر میبرند» [۳۳۷] . ۳٫ محمد بن حسن صفار رضی الله عنه به ابومحمد حسن بن علی علیهما السلام نوشت: «مردی از دنیا رفته و از او یک پسر دختر، و یک برادر پدر و مادری به جای مانده است میراث، از آن کیست؟ امام علیه السلام مرقوم فرمود: میراث به آن که نزدیکتر است میرسد، ان شاء الله» [۳۳۸] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *