احادیث و سخنان

روایات امام عسکری (ع) از روزه

۱٫ سید بن طاووس از ابوهیثم محمد بن ابراهیم معروف به ابن ابیرمثه (از اهالی کفر توتا در نصیبین) از پدرش روایت کرد که: «گفت: روز اول ماه رمضان که مردم در حالتی از شک و یقین به سر میبردند، محضر امام حسن عسکری – صلوات الله علیه – شرفیاب شدم. وقتی حضرت مرا دید به من فرمود: ای ابراهیم، تو امروز در کدام یک از این دو دسته قرار داری؟ عرض کردم: فدایت شوم مولای من، برای همین امر خدمت رسیدم. حضرت فرمود: من یک اصل را به تو میآموزم که اگر آن را حفظ و ضبط کنی از این پس هرگز، تردید نخواهی کرد. عرض کردم: سرورم بر من منت بگذار و آن را به من بیاموز. حضرت فرمود: میدانی که ماه محرم کی فرا میرسد، اگر آن را دانستی برای پی بردن به هلال ماه رمضان، همان تو را کفایت میکند. عرض کردم: شناخت هلال محرم چگونه برای پی بردن به هلال ماه رمضان مرا کفایت میکند؟ فرمود: وای بر تو، هلال ماه محرم تو را به هلال ماه رمضان رهنمون میشود و در این زمینه نیاز به چیز دیگری نداری. عرض کردم: مولای من چنین چیزی چگونه ممکن است؟ آن را برایم بیان فرما! حضرت فرمود: دقت کن ببین چه روزی محرم فرا میرسد. اگر اول محرم روز یکشنبه بود، تو یک روز حساب کن، اگر اول آن، دوشنبه بود، دو روز را به شمار آور، اگر سهشنبه بود، سه روز را محاسبه کن، اگر چهارشنبه بود، چهار روز، اگر پنجشنبه بود، پنج روز و اگر جمعه بود، شش روز و اگر شنبه بود، هفت روز را بر شمار و شمارهی این روزها را به خاطر بسپار. سپس تعداد امامان خود را که دوازده تن هستند، بر تعداد آن روزها بیفزا و سپس هفت هفت از آنها کم کن. حال اگر هفت روز باقی مانده، اول ماه رمضان روز شنبه است، اگر شش روز باقی مانده، اول رمضان روز جمعه است، اگر پنج روز باقی است، اول رمضان پنجشنبه خواهد بود و اگر چهار روز باقی است، روز چهارشنبه را باید روزه بگیری و اگر سه روز مانده، روزه در روز سهشنبه است و اگر دو روز باقیمانده است، اول ماه رمضان روز دوشنبه است و اگر یک روز باقی است، روز یکشنبه را باید روزه گرفت و به همین منوال [ صفحه ۱۷۱] حساب کن. ان شاء الله موافق با حق و واقع خواهد بود» [۳۰۴] . ۲٫ محمد بن یحیی از محمد روایت نموده که: «گفت: در نامهای به اخیر (امام عسکری) علیه السلام نوشتم: فردی از دنیا رفته و ده روز روزهی قضای ماه رمضان داشته و دو ولی دارد. آیا آن دو میتوانند با هم و هر کدام پنج روز، روزهی قضای او را انجام دهند؟ امام علیه السلام مرقوم فرمود: ولی بزرگتر او از باب ولایت، ده روز روزهی او را قضا نماید، ان شاء الله» [۳۰۵] . ۳٫ و حمزه بن محمد به ابومحمد (امام عسکری) علیه السلام نوشت: «خداوند چرا روزه را واجب فرموده است؟ حضرت پاسخ داد: تا ثروتمند رنج گرسنگی را احساس و با فقیر همدردی کند» [۳۰۶] . ۴٫ صدوق از ابوالحسن علی بن حسن بن فرج مؤذن از حسن کرخی روایت کرده که: «گفت: از حسن بن علی علیه السلام (امام عسکری) شنیدم که در خانهاش به مردی میفرمود: ای ابوهارون، کسی که ده ماه رمضان پی در پی روزه بگیرد وارد بهشت خواهد شد» [۳۰۷] . ۵٫ محمد بن عیسی از علی بن بلال روایت کرده که: «گفت: به طیب (امام عسکری) علیه السلام نوشتم: آیا میشود فطرهی عیال مردی را که ده نفر یا کمتر یا بیشترند، به یک نیازمند شیعه داد؟ امام علیه السلام مرقوم فرمود: آری، این کار را انجام بده» [۳۰۸] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *