احادیث و سخنان

روایات امام عسکری (ع) از نماز

۱٫ احمد بن ادریس از محمد بن عبدالجبار روایت کرده که: «گفت: در نامهای که به ابومحمد (امام عسکری) علیه السلام نوشتم، پرسیدم: آیا میشود با عرق چینی از دیبا یا ابریشم خالص [ صفحه ۱۶۸] نماز گزارد؟ حضرت مرقوم فرمود: نماز در ابریشم خالص جایز نیست» [۲۹۵] . ۲٫ احمد بن محمد بن عیسی از اسماعیل بن سعد اشعری روایت کرده است: «از آن حضرت پرسیدم: آیا مرد میتواند در لباس ابریشمی نماز بگزارد؟ فرمود: خیر» [۲۹۶] . ۳٫ محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن عبدالجبار نقل کرده که: «گفت: طی نامهای به ابومحمد (امام عسکری) علیه السلام از آن حضرت پرسیدم: آیا در کلاه یا عرق چینی که در آن کرک حیوان حرام گوشت و یا قطعهای از ابریشم خالص و یا قطعهای از کرک خرگوش به کار رفته باشد، میتوان نماز خواند. آن بزرگوار مرقوم فرمود: نماز در لباس حریر (ابریشم) خالص جایز نیست. اگر کرک از حیوانی است که به نحو شرعی ذبح شده باشد، ان شاء الله، نماز در آن روا خواهد بود» [۲۹۷] . ۴٫ ابراهیم بن مهزیار به ابومحمد حسن عسکری علیه السلام نامهای نوشت و دربارهی نماز خواندن در لباس قرمز [نوعی رنگ حیوانی] از آن حضرت سؤال کرد [و گفت: «] اصحاب و یاران ما از نماز خواندن در چنین لباس خودداری میکنند. حضرت مرقوم فرمود: مطلقاً اشکالی ندارد، و الحمدلله. مؤلف این کتاب [من لا یحضر] میگوید: این در صورتی است که پارچهی قرمز از ابریشم خالص نباشد و آنچه را امام از آن نهی فرموده لباسی است که از ابریشم خالص تهیه شده باشد» [۲۹۸] . ۵٫ و نیز وی طی نامهای به آن حضرت از او پرسید: «اگر مردی عوض پنبه در جبهی خود، مو به کار برده باشد آیا میتواند با آن نماز بگزارد؟ حضرت پاسخ دادند: آری، اشکال ندارد (یعنی موی بز، نه نخ ابریشم) [۲۹۹] . ۶٫ محمد بن احمد بن یحیی از علی بن محمد قاسانی از سلیمان بن حفص مروزی از امام عسکری علیه السلام روایت کرده که: «حضرت فرمود: هر گاه شب به نیمه میرسد، وسط آسمان هالهای سفید پدیدار میشود که به ستونی آهنی شباهت دارد و دنیا در اثر آن روشن میشود. [ صفحه ۱۶۹] این علامت مدتی وجود دارد، سپس از بین میرود و دوباره هوا تاریک میشود و آنگاه که یک سوم شب باقی مانده باشد، از سمت مشرق هالهی سفیدی ظاهر میشود و دنیا روشن میگردد. این نشانه هم زمانی وجود دارد، سپس ناپدید میشود و این هنگام، زمان نماز شب است. بعد از آن تا پیش از طلوع فجر هوا تاریک میشود، آنگاه سپیدهی صبح صادق از ناحیهی مشرق طلوع میکند. کسی که خواست در نیمه شب نماز بخواند، آن را طولانی سازد که این زمان، وقت آن است» [۳۰۰] . ۷٫ محمد بن علی بن محبوب از عبدالله بن جعفر روایت کرده که: «گفت: به او (ابومحمد امام عسکری علیه السلام) نامهای نوشتم و پرسیدم: اگر کسی نافهی مشکی همراه داشته باشد میتواند با آن نماز بگزارد؟ حضرت مرقوم فرمود: اگر آهو ذبح شرعی شده باشد، اشکالی ندارد» [۳۰۱] . ۸٫ هم از او و او از محمد بن عیسی عبیدی از سلیمان بن حفص مروزی روایت کرده است: «فقیه عسکری علیه السلام فرمود: واجب است مسافر برای تمامیت نمازش پس از هر نمازی که آن را شکسته به جا میآورد سی مرتبه بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله أکبر» [۳۰۲] . ۹٫ علی بن محمد از محمد بن احمد بن مطهر روایت کرده است که: «وی به ابومحمد (امام عسکری) علیه السلام نامهای نوشت و از آن حضرت خواست مفهوم این روایت را برایش روشن کند که: پیامبر صلی الله علیه و آله در شبهای ماه رمضان و غیر رمضان سیزده رکعت نماز میخواندند، از جمله نماز وتر و فجر. حضرت فرمود: شکسته باد دهنی که چنین گوید. آن حضرت در بیست شب از ماه رمضان هر شب بیست رکعت نماز میخواند؛ هشت رکعت بعد از نماز مغرب و دوازده رکعت پس از نماز عشا. و در شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم غسل میکرد و در دو شب اول، سی رکعت نماز میگزارد؛ دوازده رکعت بعد از نماز مغرب و هشت رکعت پس از نماز عشا. و در شب سوم، صد رکعت نماز میگزارد، در هر رکعتی سورهی فاتحه را صد بار و سورهی توحید را ده بار میخواند و تا آخر ماه رمضان – همان گونه که برایت توضیح دادم – هر شب سی رکعت نماز به جا میآورد» [۳۰۳] . [ صفحه ۱۷۰]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *