از دیدگاه اهل بیت, امامت و رهبری، حاکمان زمان

روایت امام صادق در تصریح به امامت امام عسکری (ع)

خزاز قمی از علقمه بن محمد بن حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: «امام فرمود: پیشوایان (امامان) دوازده تنند. علقمه گفت: ای فرزند رسول خدا، نام آنان را برایم برخوان. [ صفحه ۵۱] – پیشوا و امامانی که رحلت کردهاند، علی بن ابیطالب و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی، و سپس خودم. – ای پسر رسول خدا، پس از شما چه کسی پیشوا است؟ – من به پسرم موسی وصیت نمودهام و پس از من وی امام خواهد بود. – [امام] پس از موسی چه کسی است؟ – علی پسر او که رضا خوانده میشود و در سرزمین غربت (خراسان) مدفون میگردد و پس از علی، فرزندش محمد و پس از محمد پسرش علی، و بعد از علی، فرزندش حسن و مهدی از فرزندان حسن است…» [۵۰] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *