سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – احیای سنتها

امام عسکری علیه السلام میکوشید به هر بهانهای غبار از چهره سنّتهای فراموش شده بزداید. حتّی وقتی عدّهای برای تبریک
برخی از شما میخواهند درباره اختلاف شما و دشمنان » :… ولادت صاحب الزّمان علیه السلام نزدش آمدند، ضمن سخنانی فرمود
خدا و ما که اهل قبله و مسلماناند، بپرسند … خدای عزّوجلّ به رسولش فرمود: تو و علی و فرزندان او که حجّتهای من میباشند
و پیروانشان را به ده ویژگی اختصاص دادم: ۱٫ پنجاه و یک رکعت نماز. ۲٫ انگشتری به دست راست کردن. ۳٫ تعقیب بعد از نماز.
. ۴٫ اذان و اقامه را دو تا دو تا گفتن. ۵٫ گفتن حیّ علی خیر العمل. ۶٫ بلند گفتن بسم اللّه الرّحمن الرّحیم. ۷٫ قنوت در نماز. ۸
خواندن نماز عصر هنگام آفتاب روشن و صاف (میانه روز). ۹٫ خواندن نماز صبح هنگام دمیدن سپیده که هوا هنوز تاریک است.
۱۰ . موی سر و صورت را خضاب کردن. آن مرد (عمر) که حقّ ما را غصب کرد، با دار و دستهاش در نماز با ما مخالفت کرد و
را در شبهای ماه رمضان قرار دادند و به جای تعقیب بعد از نماز، دست بر سینه گذاشتن « نماز تراویح » ، عوض پنجاه و یک رکعت
را تشریع نمودند. و عوض انگشتری به دست راست کردن، آن را به دست چپ کردند. در اذان و اقامه عوض دوبار گفتن فقرات
گفتند. عوض بلند گفتن بسم اللّه آن را « ال ّ ص لاه خیرٌ من النّوم » ، اقامه، فقط اقامه فُرادا را انتخاب کرده و به جای حیّ علی خیر العمل
آهسته گفتند، و قنوت نماز را حذف کردند، نماز عصر را بر خلاف زمانی که هوا آفتابی و صاف است، هنگام زردی آفتاب
خواندند و نماز صبح را به جای سپیده صبح و تاریکی هوا، هنگام ناپدید شدن ستارگان خواندند.و موهای سر و صورت را هم به
۱۶ «. جای خضاب کردن رها ساختند
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *