سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – استفاده از شیوه نامحسوس

امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل خفقان عصر، از شیوههای نامحسوس و پنهان بیشتر سود میبرد و امور امت را مخفیانه اداره
میکرد. گاه پیش میآمد که بعد از سالها مردم و خلفا متوجه هدایتشدن مسیحیان و … میشدند. ( ۱۰ ) زمانی به بازسازی روحی
و اعتقادی هدایتگران شیعی میپرداخت و در مواقعی هم به کنترل و رفع نواقص کار آنان مشغول میشد. محمد بن ربیع شائی
میگفت: با یکی از ثنویها ( ۱۱ ) در اهواز به بحث و مناظره پرداختم؛ در حالی که تا حدودی تحت تاثیر سخنان آن شخص قرار
گرفته بودم به سر من رای (سامرا) رفتم. در خانه احمد بن خصیب نشسته بودم که امام ابومحمد علیه السلام را دیدم که از حضور
در جمع مردم به خانهاش باز میگشت. وقتی به نزدیکی من رسید، نگاهی به من کرد و با انگشت سبابهاش اشاره فرمود: احد، احد،
( فرد. ( ۱۲
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *