سیره عملی و رفتاری

سیره امام عسکری – هدایت متخصصان

حسّاسیتها و ،« اصلاح نخبگان » اگر امر به معروف و نهی از منکر تودههای عادی، شرایط و سازوکارهای مهمّی دارد، بیگمان
برنامههای دقیقتری میخواهد. امام حسن عسکری علیه السلام برای هر گروه، ابزار مناسب با همان گروه را به کار میبرد؛ گاه
موعظه، هشدار، نامهنگاری …، و گاهی هم با آموزش افراد متخ ّ صص و فرستادن آنها به مراکز علمی و نجات منحرفان نخبه. ابن
«! تناقضهای قرآن » شهرآشوب مینویسد: اسحاق کِنْدی، از فلاسفه اسلام و عرب به شمار میرفت و ساکن عراق بود. کتابی به نام
نوشت؛ او مدتها گوشهنشینی اختیار، و وقتش را صرف نگارش آن کتاب کرده بود. روزی یکی از شاگردان او به محضر امام
عسکری علیه السلام شرفیاب شد. وقتی چشم امام به او افتاد، فرمود: آیا میان شما مرد رشیدی نیست که گفتههای استادتان کندی را
پاسخ گوید؟ او گفت: ما همه شاگردیم و نمیتوانیم اعتراض کنیم! امام عسکری علیه السلام مطالبی به وی آموخت. شاگرد، نزد
استاد رفت و همین طور عمل کرد. استاد هم بعد از پذیرش حقّ، او را قسم داد که بگوید این مطلب را از کجا شنیده است و
سرانجام، شاگرد پاسخ داد که امام عسکری علیه السلام چنین شیوه و گفتاری را یاد داده است. کِنْدی هم گفت: الآن درست گفتی!
این چنین سخنی غیر از آن خاندان صادر نمیشود. سپس آتش خواست و آنچه را نوشته بود، سوزاند. ۲۶
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *