سیره عملی و رفتاری

سیره عملی امام عسکری در ترویج علم

گرچه امام حسن عسکری علیه السلام به حکم شرایط نامساعد و محدودیت بسیار شدیدی که حکومت عباسی برقرار کرده بود، موفق به گسترش دامنهدار دانش خود در سطح کل جامعه نشدند؛ اما در عین حال با همان فشار و خفقان، شاگردانی را تربیت کردند که هر کدام به سهم خود در نشر و گسترش معارف اسلامی و رفع شبهاتِ دشمنان نقش مؤثری داشتند.
شیخ طوسیرحمه الله تعداد شاگردان آن حضرت را متجاوز از صد نفر ثبت کرده که در میان آنها چهرههای روشن، شخصیتهای برجسته و مردان وارستهای مانند: احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابوهاشم داود بن قاسم جعفری، عبداللَّه بن جعفر حمیری، ابوعمرو عثمان بن سعید عمری، علی بن جعفر و محمد بن حسن صفّار به چشم میخورند.
علاوه بر تربیت این شاگردان، گاهی چنان مشکلات و تنگناهایی برای مسلمانان پیش میآمد که جز امام حسن عسکری علیه السلام کسی از عهده حلّ آنها برنمیآمد، امام در اینگونه مواقع، در پرتو علم امامت با یک تدبیر فوقالعاده، بُنبست را میشکستند و آن مشکل را حل میکردند.
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته: محمد حسین زارعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *