سیره عملی و رفتاری

سیره فردی امام عسکری – عبادت

امام عسکری علیه السلام همانند پدران گرامی خود در توجه به عبادت خدا نمونه بود. آن حضرت به هنگام نماز از هر کاری دست
میکشید و چیزی را بر نماز مقدم نمیداشت. ابوهاشم جعفری در این مورد میگوید: روزی به محضر امام یازدهم مشرف شدم،
امام مشغول نوشتن چیزی بود، وقت نماز رسید، امام نوشته را کنار گذاشته و به نماز ایستاد … ۴ عبادت امام عسکری آن چنان
قلبها را مجذوب خود مینمود که دیگران را به یاد خدا میانداخت و حتی افراد گمراه و منحرف رابه راه صحیح هدایت نموده و
اهل عبادت و تهجد مینمود و بدترین افراد در اثر جذبه ملکوتی آن بزرگوار به بهترین انسانها تبدیل میشدند. روزی برخی از
عباسیان از صالح بن وصیف (رئیس فرماندهان نظامی مهتدی عباسی) خواستند که بر امام عسکری علیه السلام سختگیری نماید. او
گفت: دو نفر از بدترین و سختگیرترین زندانبانان خود را بر ابو محمدابن الرضا (امام عسکری علیه السلام) گماشتهام، امّا آن دو در
اثر معاشرت با او منقلب شده و در عبادت و مناجات به مراحل عالی قدم گذاشتهاند. سپس آندو زندانبان را فراخوانده و در حضور
عباسیان از حالات امام عسکری علیه السلام سؤال کرد و آنان گفتند: ما چه بگوییم در مورد کسی که روزها روزه میگیرد و همه
شب به عبادت میایستد و به غیر ذکر و سخن خدا هیچ سخن دیگری بر زبان نمیآورد و هنگامی که به ما نظاره میکند، بر بدن ما
لرزه افتاده و کنترل خود را از دست میدهیم! وقتی عباسیها چنین دیدند منقلب شده و برگشتند. ۵
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *