اخلاق و فضائل

شبه ای در مورد فضایل و صفات امام عسکری (ع)

صفات و منش امام و امور مخصوص به او باید به گونهای باشد که وضع مادی و ظاهری او به ویژه در خوراک و پوشاک با ضعیفترین افراد جامعه مساوی باشد تا فقر و تنگدستی در روحیهی برخی از مسلمانان که از تهیدستی و فقر مادی رنج میبرند، تأثیر نگذارد و از آن جا که در آغاز اسلام اغلب مسلمانان در فقر شدیدی به سر میبردند بر پیشوایان عادل و اهلبیت عصمت و طهارت لازم بود مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام لباس خشن بپوشند و خوراک خشک و مغایر ذائقه تناول کنند. پنجاه سال پس از ظهور اسلام، شرایط دگرگون شد و وضعیت مسلمانان بهبود یافت. به همین دلیل میبینیم پیشوایانی که در آن زمان میزیستند، از جمله امام باقر و امام صادق علیهما السلام وضعیت ظاهری خود را تغییر داده و به سان طبقات متوسط مسلمانان شدند. تغییر ظاهری آنان از آن رو بود که اگر همانند جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام لباس میپوشیدند، تودهی مردم از آنان روگردان شده و آنها را به رهبانیتی که از سوی اسلام مردود شده بود متهم میکردند. این ظاهر امر بود اما آن بزرگواران با وجود این تغییر و دگرگونی در ظاهر، از شیوهی پیامبران و اولیای مقرب الهی دست بر نداشتند و به دور از دید مردم لباسهایی زبر و خشن را زیر لباسهای نرم میپوشیدند. و این کار آنان در برابر عمل ریاکارانی چون ثوری و عباد بصری [۱۶۶] و دیگر زاهدان و عزلت گزیدگان متظاهر که برای فریب مردم، روی لباسهای نرم و لطیف خود، لباس زبر و خشن میپوشیدند، انجام میگرفت، اما نیرنگ ظاهر سازان در برخی از مردم غافل و نادان تأثیر میگذاشت و آنان میپنداشتند که اسلام صحیح و واقعی همان است که ثوری و امثال او ارائه میدهند. به همین دلیل به انتقاد از ائمه علیهم السلام به ویژه امام عسکری علیه السلام برخاستند، هر چند آن را ظاهر نکرده و تنها در درون خود نهان ساختند. ملاحظه میکنیم که این شخص با خود [ صفحه ۱۱۳] میگوید: چگونه روا است امام لباس نرم و لطیف بپوشد و راه و شیوهی این زاهد نماها را نپوید؟ این معنا را کامل بن ابراهیم زمانی که بر امام عسکری علیه السلام وارد شد در ذهن خود میپروراند و امام علیه السلام ناگزیر شد شبههای را که در ذهن کامل و امثال او به وجود آمده بود، بزداید، از این رو میبینیم امام علیه السلام آنچه را بر همه پوشیده بود برای او آشکار کرده و لباس خشنی را که زیر لباس خود بر تن دارد، به کامل نشان میدهد تا آگاه گردد که امثال ثوری راه صحیح را طی نمیکنند، بلکه تنها هدفشان فریب مردم است.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *