اخلاق و فضائل

صفات ظاهری امام عسکری

نویسندگان بیوگرافی، صفات جسمی و مشخصات [ صفحه ۱۱] ظاهری او را این چنین توصیف کردهاند: «چهرهاش سفید متمایل به سرخی، گشادهرو، خوش صورت، بلند قامت، خوش منظر، نیک اندام» او در دوران حیات کوتاه و پر برکت خود که از ۲۸ سال تجاوز نکرده است با شش تن از خلفای عباسی: متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، و معتمد معاصر بوده است. صاحب ارشاد دربارهی او گوید: «حضرت امام حسن عسکری (ع): خصائص فضیلت در وجود او کامل بود و بر تمامی مردم زمان خود برتری داشت و موجبات امامت و مقتضیات ولایت از علم و کمال و عقل و عصمت و شجاعت و کرم در وجود مبارکش سرشار و به جانشینی و خلافت رسول خدا شایسته و برازنده بود» [۲] . صاحب کشف الغمه دربارهاش این چنین مینگارد: نام مبارکش حسن و کنیهاش ابومحمد و لقبش [ صفحه ۱۲] الخالص است و اما مناقب و فضائل او باید دانست که: منقبت عالی و مزیت بزرگ او آنست که خدای متعال مهدی قائم (ع) را از نسل پاک او قرار داده است و این فضیلت و تشریف برای او کافی است [۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *