معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – آزمایش امام در راه

ابن طاووس میگوید: «از جمله روایاتی که در باب معجزات مولایمان امام حسن عسکری علیه السلام وارد شده، روایتی است که من آن را از نوشتهی کسی که محمد بن هارون تلعکبری (شیخ مفید) بدین نحو برای او روایت کرده، نقل میکنم: «ابوالحسین محمد بن محمد بن ابیمحمد هارون بن موسی تلعکبری روایت کرده و گفته است: پدرم مرا با برخی از یارانش نزد صاعد نصرانی فرستاد تا روایتی را که از پدرش دربارهی ماجرای مولایمان ابومحمد حسن بن علی عسکری – صلوات الله علیه – نقل شده، از زبان او بشنوم. چون نزد او شدم، وی را با عظمت و بزرگوار یافتم. مقصودم را به او گفتم، او مرا به خود نزدیک کرد و گفت: پدرم برایم نقل کرد که با برادران خودش و گروهی از مردم بصره به سبب جور و ستم حاکم وقت، به سرمن رأی رفت. در یکی از روزهایی که در سرمن رأی بودم مولایمان ابومحمد علیه السلام را دیدم که دستاری بر سر مبارک داشت و ردایی بر کتف، سوار بر استری از راه میرسد. با خود گفتم: مسلمانان مدعیاند که این مرد از غیب خبر میدهد، اگر درست باشد، وی جلو دستار [ صفحه ۱۴۱] خویش را به پشت سر برگرداند. دیدم حضرت این کار را انجام داد. گفتم: ممکن است این کار اتفاقی صورت گرفته باشد، ولی اگر قسمت سمت راست ردای خود را با قسمت سمت چپ جا به جا کند گفتهی آنان درست است. حضرت در حال حرکت، این کار را نیز انجام داد، سپس به من رسید و فرمود: ای ثابت، چرا عوض پرداختن به چنین کاری، به خوردن ماهیانت مشغول نمیگردی. پدرم گفت: [دقیقاً] ما قبلاً به خوردن ماهی مشغول بودیم. آنچه را ملاحظه کردید عین عبارت روایت او بود و ما همان گونه که آن را دیده و روایت کرده بودیم، نقل نمودیم و صاعد، که وزیر معتمد بود، اسلام آورد» [۲۰۲] . [ صفحه ۱۴۲]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *