معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – بیتابی مکن

امام عسکری علیه السلام به سیف بن لیث مرقوم فرمود: «مصیبتی ناگوار به او خواهد رسید. بر آن [ صفحه ۲۴۰] صبر و بردباری نموده و خدا را سپاس گوید و بیتابی نکند؛ زیرا در این صورت اجر خود را از بابت آن مصیبت ضایع میگرداند». اربلی در کشف الغمه از سیف بن لیث روایت کرده که: «گفت: وقتی از مصر بیرون رفتم فرزند بیماری در خانه داشتم و فرزند دیگرم به مراتب از او بدتر بود. او وصی و قیم و سرپرست خانواده و اموال و داراییام نیز بود. نامهای به ابومحمد علیه السلام نوشتم و از آن بزرگوار خواستم برای بهبودی فرزند بیمارم دعا نماید. حضرت به من مرقوم فرمود: فرزند کوچکت بهبودی یافت و فرزند بزرگت که وصی و قیم تو بود، از دنیا رفت. خدا را سپاس گو و بیتابی مکن که [در غیر این صورت] اجر و پاداش تو ضایع خواهد گشت. و همان روز که پاسخ ابومحمد علیه السلام به من رسید، برایم خبر آوردند که پسر کوچکم بهبودی یافته و پسر بزرگم از دنیا رفته است» [۴۶۵] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *