معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – سخن گفتن با زبانهای گوناگون

از ابوحمزه از نصیر خادم نقل شده که گفت: «چندین بار از ابومحمد علیه السلام شنیدم که با غلامان خود و دیگران که رومی و ترک و صقیلی (اهل سیسیل) بودند به زبان خودشان سخن [ صفحه ۱۲۳] میگفت. از این قضیه، شگفتزده شدم و با خود گفتم: این شخص در این جا به دنیا آمده و تا بعد از وفات ابوالحسن (امام هادی) با کسی همنشین نبوده و کسی او را ندیده است؛ چگونه چنین چیزی ممکن است؟ حضرت در چهرهی من نگریست و فرمود: خداوند حجت خود را از میان سایر آفریدگانش مشخص کرده و قدرت شناخت همه چیز را بدو عنایت فرموده است. از این رو وی به زبانهای مختلف و علل و اسباب و رخدادها آشنا است و اگر این گونه نباشد تفاوتی بین حجت و غیر حجت، نخواهد بود» [۱۷۹] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *