معجزات و کرامات

معجزات امام عسکری (ع) – ماجرای رگ زدن به روایت کلینی

کلینی این روایت را از علی بن محمد از حسن بن حسین به نحو اختصار نقل کرده که: «گفت: محمد بن حسن مکفوف از برخی خونگیران مسیحی سامرا نقل میکند که روزی [ صفحه ۱۱۹] ابومحمد علیه السلام هنگام نماز ظهر کسی را نزد من فرستاد و خدمت وی شرفیاب شدم. حضرت فرمود: این رگ را بزن. وی میگوید: امام رگی را از رگهای خونگیری به من نشان داد که آن را نمیشناختم. با خود گفتم: کاری شگفتتر از این ندیدهام. ایشان به من دستور میدهند هنگام ظهر که مناسب خونگیری نیست وی را فصد کنم و دیگر این که رگی را که نمیشناسم، برای فصد پیشنهاد میکند. سپس به من فرمود: منتظر بمان و در اتاق حضور داشته باش. شب که فرا رسید مرا خواست و فرمود: جریان خون را رها کن و من همان کردم. حضرت فرمود: از آن جلوگیری کن و این کار را کردم. سپس به من فرمود: در خانه بمان. شب که به نیمه رسید، حضرت کسی را نزد من فرستاد و به من فرمود: جریان خون را آزاد کن. وی میگوید: من بیش از وهلهی اول شگفت زده شدم، اما علت این کار را نپرسیدم. او میگوید: جریان خون را آزاد کردم، خون سفیدی به رنگ نمک از رگ خارج شد. حضرت به من فرمود: خون را از جریان بازدار. چنین کردم. او میگوید: امام سپس فرمود: در خانه حضور داشته باش. صبح که شد به ناظر و مباشر خانهاش دستور داد سه دینار به من بدهد. من آنها را گرفته و بیرون آمدم و نزد بختیشوع رفته، ماجرا را برای او باز گفتم. او به من گفت: به خدا سوگند آنچه را میگویی نمیتوانم درک کنم و در علم طب از آن اطلاعی ندارم و در کتابی نیز چنین چیزی نخواندهام. در این دوران کسی را آشناتر از فلان شخص پارسی به کتب مسیحیان سراغ ندارم. نزد او رفته و از وی ماجرا را بپرس. وی میگوید: قایقی را تا بصره کرایه کردم و از آن جا به اهواز آمده، و سپس عازم دیدار آن شخص در فارس شدم و او را در جریان امر قرار دادم. او به من گفت: چند روزی به من فرصت بده، او را فرصت دادم، سپس پاسخ را از او تقاضا نمودم. وی گفت: این رگ زدن و خونگیری که تو از این شخص نقل میکنی، تنها یک بار حضرت مسیح علیه السلام آن را در زندگی خویش انجام داده است» [۱۷۵] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *